PROMETYUM Danışmanlık Ltd. Şti. > Vekillik Hizmetleri > Patent / Faydalı Model Tescili

Patent / Faydalı Model Tescili

Patent ve faydalı model buluşların korunmasını sağlamakta ve buluş sahibine buluş konusu ürünü belirli bir süre (patent için 20 yıl, faydalı model için 10 yıl) üretme, kullanma veya satma konusunda tekel hakkı sağlamaktadır.

Temelde hak sahibi çıkarlarının korunmasına yönelik hizmetlerimiz aracılığı ile aşağıda yer alan başvuruları dosyalamaktayız:

– Ulusal patent başvuruları,
– Avrupa patent başvuruları,
– Uluslararası patent başvuruları (PCT),
– Uluslararası patent başvurularının (PCT) ulusal aşamaları,
– Uluslararası patent başvurularının (PCT) bölgesel aşamaları,
– Avrupa patentlerinin Türkiye’de geçerlilik kazanması:
– Avrupa patent başvurusu istemlerinin Türkiye’de yayınlanması ve
– Avrupa patenti fasiküllerinin Türkiye’de yayınlanması.

Patent - Faydalı Model Tescili

Verilen Hizmetler..

Patent Ön Araştırması:

Patent başvurusu yapılmadan önce, buluşun yeni olup olmadığı ve buluş basamağı içerip içermediğinin tespiti amacıyla gerçekleştirilmektedir. Patent alma işlemlerinin uzun ve maliyetli bir süreç olduğu düşünüldüğünde, patent araştırma konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen patent ön araştırma hizmetinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Patent ön araştırması sonucunda buluşun patent belgesi almasına engel teşkil edebilecek daha önceki tarihli bir patent dokümanının tespit edilmesi, başvuru sahibinin zaman ve para kaybetmesine engel olacaktır. Ayrıca araştırma sonucunda bulunan önceki tarihli patent dokümanları, buluş konusunda benzer çözümleri açıklamalarından dolayı, başvuru sahibine AR-GE sürecinde kaynak oluşturabilmektedir.

Tarifname ve İstemlerin Hazırlanması:

Tarifname, buluşun tüm teknik ayrıntılarını, “teknikte uzman” bir kimsenin anlayabileceği biçim ve açıklıkta, buluşa konu olan ürünün aynısının yapılmasına olanak tanıyacak derecede açıklayan bir metindir. İstemler ise patent ile sağlanan korumanın kapsamını belirlemektedir. Tarifnamenin, özellikle istemlerin yanlış yazılması, başvurunun patent belgesi alamamasına veya koruma kapsamı daha dar bir patent belgesi almasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda tarifnamenin ve özellikle istemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanması, başvuru sahibinin buluşu gerçekleştirmek için harcadığı zamanın ve paranın karşılığını alabilmesi açısından önemlidir.

Araştırma ve İnceleme Raporlarına Görüş Hazırlanması:

Patent belgesi düzenleyecek olan kurum, başvuru ile ilgili sırasıyla Araştırma Raporu ve İnceleme Raporu düzenlemektedir. Bu raporlar, patent başvurusunun patentlenmesine engel teşkil edebilecek referans patentleri / dokümanları ve gerekçelerini içermektedir. Başvuru sahibinin bu raporlarda belirtilen gerekçelere karşı görüş bildirme hakkı bulunmaktadır. Yazılı olarak sunulacak bu görüş, patent belgesi düzenlenmesi kararını verecek patent uzmanı tarafından dikkate alınmakta ve kararını vermesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yıllık Ücretlerin Ödenmesi: Patent ve faydalı model başvurularının geçerli olabilmesi için, her yıl sicil kayıt ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Yasal süreleri içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi patent/faydalı model hakkının sona ermesine neden olmaktadır.

tr_TRTR