Patent İzleme

Patent başvuruları, başvuru tarihinden belirli bir süre sonra patent veri tabanlarında yayınlanmaktadır.

Bu yayın, çoğu zaman başvurunun ilgili olduğu ürün pazara çıkmadan gerçekleşmektedir. Bundan dolayı patent başvurularının sürekli izlenmesi ilgili teknik alandaki gelişmeler hakkında bilgi edinilmesi açısından önemlidir.

Ayrıca;

– Önceki ar-ge çalışmalarından yararlanarak gereksiz harcamaları azaltmada,
– Patent tecavüz durumlarını belirleme ve engel olmada,
– Teknolojik son gelişmeler hakkında bilgi edinmede,
– Rakiplerin gelişimini takip etmede,
– Kuruluşun performansını karşılaştırmada,
– Pazardaki potansiyel boşlukları belirlemede,
– Teknik sorunlara çözüm bulmada, patent izleme önemli faydalar sağlamaktadır.

Patent İzleme
tr_TRTR