Eğitim

PROMETYUM Danışmanlık, sınai mülkiyet hakları konularında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca firmalar bünyesinde sınai mülkiyet departmanı oluşturulması, ilgili kişilerin bu konularda yetiştirilmesi, gerekli formların hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması hususunda da çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim
tr_TRTR