PROMETYUM Danışmanlık Ltd. Şti. > Vekillik Hizmetleri > Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünün korunmasını sağlamakta ve hak sahibine tasarım konusu ürünü 25 yıla kadar üretme, kullanma veya satma konusunda tekel hakkı sağlamaktadır.

Temelde müşterilerinin çıkarlarının korunmasına yönelik olarak en iyi endüstriyel tasarım korumasını sağlamak amacıyla PROMETYUM Danışmanlık aşağıda yer alan başvuruları dosyalamaktadır:

– Ulusal Tasarım Başvurusu,
– Uluslararası Tasarım Başvurusu (Lahey),
– Avrupa Topluluk Tasarım Başvurusu.

Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü tarafından periyodik olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarım Bültenlerini izlemekte, müşterilerinin tasarım başvurusu sonrasında, taklidin önlenmesi amacıyla benzer veya aynı olan tasarım başvurularının yapılıp yapılmadığını takip etmekte, talep halinde itirazlar dosyalamaktadır.

Endüstriyel Tasarım Tescili
tr_TRTR