Hukuki Destek

Sınai mülkiyet haklarının hukuki boyutunda elde edilecek başarıda sadece mevzuata hâkim olmanın yeterli olmadığı, beraberinde ilgili teknik alan hakkında yeterli bilgiye sahip olunması ve taraflar ile etkin iletişimin de sağlanması gerektiği inancındayız. Bu bakış açısı ile bilim ve teknoloji konularındaki uzmanlıklarının yanı sıra hukuki olarak da tecrübeye sahip patent ve marka vekillerimiz ile sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilaflarda müşterilerimize hukuki ve teknik deneyimin en iyi bileşimini sunmaktayız.

Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler:

– Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak tüm hukuki ihtilaflarda her türlü teknik ve yasal desteğin sağlanması,
– Sınai mülkiyet haklarına tecavüz fiilinin önlenmesi için görüş verilmesi.
– Tecavüz fiilinin tespiti ve durdurulması için dava açılması veya açılan davalara görüş bildirilmesi.
– Arabuluculuk hizmetleri.

Hukuki Destek
tr_TRTR