İlaçta Patent

PROMETYUM’un en geniş faaliyet alanlarından birisini oluşturan ilaç sanayine sunduğu hizmetler arasında, yeni farmasötik buluşların patentlene bilirliğinin değerlendirilmesi, mevcut farmasötik ürünlerin patent ile koruma kapsamlarının değerlendirilmesi ve muhtemel tecavüz fiillerinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu bağlamda müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli güncellenen değerlendirme raporları hazırlanmakta olup, bu raporlar ruhsat, patent, veri imtiyazı ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.

Hazırlanan raporlar, ruhsatlı bir farmasötik ürünün Türkiye’de jeneriğinin patent hukuku açısından üretilip üretilemeyeceğini açıklamasının yanı sıra,

– İhracat yapılabilecek ülkelerin belirlenmesi,
– Ulusal ve uluslararası düzeyde jenerik ürün üretmeyi planlayan muhtemel firmaların tespit edilmesi,
– Ürün geliştirme ve Ar-Ge sürecinde formülasyon ve üretim yönteminin belirlenmesinde teknik bilgi desteğinin sağlanması,
– Hammadde tedarikinde yol göstermesi, gibi konularda da bilgi kaynağı olmaktadır.

İlaçta Patent
tr_TRTR