PROMETYUM Danışmanlık Ltd. Şti. > Vekillik Hizmetleri > Entegre Devre Topoğrafyaları

Entegre Devre Topoğrafyaları

Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, Entegre Devre Topoğrafyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülmekte ve 10 yıllık koruma sağlanmaktadır.

Entegre Devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir. 

Entegre Devre Topoğrafyaları
tr_TRTR